Fredag 5 juni 2020 vecka 23
Myndigheter

A-P

Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmiljöverket
Barnombudsmannen
Bilprovningen
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
CSN
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Djurskyddsmyndigheten
Energimyndigheten
Exportkreditnämden
Exportrådet
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Folktandvården
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Högskoleverket
Invest in Sweden Agency
Jordbruksverket
Jämställdhetsombudsmannen
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kriminalvården
Krisberedskapsmyndigheten
Kungliga Hovstaterna
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen
Lärarnas Riksförbund
Migrationsverket
Patent- och registreringsverket
Polisen
Post- och telestyrelsen

Organisationer

Amnesty
Barnens Rätt i Samhället
Globalportalen
Greenpeace
Hand in Hand
Kiva
Miljöförbundet Jordens Vänner
Palmecentret
Rädda Barnen
Röda Korset
Unicef


P-V

Pensionsmyndigheten
Regeringen
Riksarkivet
Riksbanken
Riksdagen
Riksförsäkringsverket
Riksåklagaren
Räddningsverket
Sametinget
Sameskolstyrelsen
SIDA
SIFO
Sjöfartsverket
Skattebetalarna
Skatteverket
Skogsvårdsstyrelsen
Skolverket
SMHI
Socialstyrelsen
SOS Alarm
Statens Haverikommission
Statens Konstråd
Statens Kulturråd
Strålsäkerhetsmyndigheten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Statistiska Centralbyrån
Statskontoret
Svenska Institutet
Svenska Kyrkan
Svenskt näringsliv
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges ambassader & konsulat
Sveriges Marknadsförbund
Sweden.se
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Ungdomsstyrelsen
Utrikesdepartementet
Världsnaturfonden

Regeringskansliet med departement

Lista över alla departement

Kommuner & landsting

Lista över kommuner i Sverige

Medlemsinloggning 

Autoinloggning

Registrera dig
Glömt lösenord?

Länktips

Rekommenderas

Kommuner i Sverige
Landsting i Sverige
SverigeDirekt - startpunkten för sökningar inom den offentliga sektorn.

Sponsrade länkar