Söndag 14 augusti 2022 vecka 32

Nej till reklam

Allt om hur du stoppar direktreklamen

Så här gör du för att slippa direktreklam till din brevlåda eller spärra ditt telefonnummer från telefonförsäljning.

Adresserad reklam

Ring SWEDMAs register Nix adresserat, tel 020-55 70 00. Begär att få bli uppsatt på listan över adressanter som inte vill ha adresserad reklam. Du kan också vända dig direkt till det företag som skickat ut reklamen.
 • NIX adresserat - mer om hur du spärrar dig från adresserad direktreklam

  Oadresserad reklam

  Sätt en skylt med texten "Nej tack - ingen reklam" på brevlådan. Samhällsinformation, som kommunala informationsblad och gratis lokaltidningar, får du ändå.

  Telefonförsäljning

  Ring 020-27 70 00 och beställ skriftlig information om Nix-telefon genom att ange ditt telefonnummer. Med informationen får du en anmälningskod. Med hjälp av koden kan du spärra ditt telefonnummer för marknadsföring per telefon. Du kan även skriva till Nix-telefon, Box 600, 833 24 Strömsund, och begära att få slippa telefonförsäljning. Att registrera sig i spärregistret är gratis.
 • NIX telefon - mer om hur du spärrar mot telefonförsäljning

  e-postreklam

  Från och med den 1 april 2004 är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd. Mer information om detta och möjligheter att anmäla sådan e-postreklam till Konsumentverket finns på sidan:
 • www.epostreklam.konsumentverket.se

  Faxreklam

  Sedan 1 maj år 2000 gäller nya regler i marknadsföringslagen, som bland annat säger att en näringsidkare bara får använda telefax vid marknadsföring om konsumenten har gett sitt samtycke i förväg.

  Länkar

 • Datainspektionen - om hur du spärrar dig från Statens personadressregisternämnd