Måndag 17 juni 2024 vecka 25
Forum
Kategori: Ekonomi och hem

Nya standard på tak kontakter

Nya standard på tak kontakter

Hej alla , 1 april 2019 gäller nya EU regler för stickproppar och uttag till taklampor. när de gamla ska fasas ut till den nya DCL standarden.

Viste ni det?
Elsäkerhetsverket
https://bit.ly/2AFzZzB

Antal svar på detta inlägg: 18
Sidor: 1 2 Nästa »

Tack för den informationen
Om du bor i ett hus, oftast äldre elanläggningar är ojordade, så är det god idé att planera för jordning.
Om du bor i ett hem du inte äger så är det bra att starta en dialog med fastighetsägaren om byte till jord.

DCL-proppar och uttag kan inte användas utan jord.
Dessutom lär man som lekman inte göra jobbet själv.
sture: Tvärtom: Elsäkerhetsverket har 2017 lättat på reglerna. Nu får du hålla på med trefas 400V 16A t.o.m. som lekman, om du vet vad du pysslar med:

Undantag för vissa typer av elinstallationsarbete

1 § Följande elinstallationsarbeten omfattas inte av 23-25 och 27 §§ elsäkerhetslagen under förutsättning att elinstallationsarbetet inte utförs i potentiellt explosiva miljöer.

1 Att byta ut en elkopplare för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
2 Att byta ut ett anslutningsdon för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
3 Att byta ut en ljusarmatur i torrt icke brandfarligt utrymmen inne i bostäder.
4 Att utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en
skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 volt med effekt om högst 200 voltampere och ström begränsad av säkring på högst 10 ampere eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
5 Att förlägga en värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning med nominell spänning om högst 50 volt.
6 Att fast anslutna eller koppla loss elektrisk utrustning i ett laboratorium, provrum eller liknande där utrustningen används för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.

www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/elsak-2017-2.pdf
Annons
Ja, det är smarta regler. Om du vet hur man gör, och då funkar det ju, så är det tillåtet. Blev det fel, så visste man inte hur man skulle göra, och då var det inte tillåtet....
En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke är att om du själv gör en felaktig el-
installation som förorsakar brand så kan du glömma allt som har med med försäkring att göra.
Detta naturligtvis under förutsättning att brandorsaken kan fastställas.
Man kan i stort sett göra vilka elinstallationer som helst själv men avsluta det hela med att en behörig elektriker granskar och godkänner installationen. Kan vara lämpligt att få detta styrkt med ett skriftligt godkännande.
nu är de gamla kontakterna inte slut som produkt ännu
så det finns fortfarande taklampor med de äldre kontakterna ute på marknaden
de är inte förbjudna att användas

det som gäller är ju att man ser upp vid köp av takarmatur så man kollar kontakten
sen har jag redan sett adaptrar som klarar den nya till de gamla anslutningarna.
Kan också kallas nödig kännedom!!!??? bra försvar för företaget om det går fel.
nödig kännedom är för användaren, företagen har inget med det att göra , alltså inget skydd för dem, men en tankeställare för användaren.

vet man inte vad/hur man ska göra, så låt bli. mao.
Göcke: Vet faktist inte varför trefas är tillåtet att pyssla med idag? Kan ett senario vara att det i princip inte kan kopplas fel mellan faserna längre?

Gamla tvättmaskiner med en motor på trefas fungerade ju inte som dom skulle om faserna var felvända. Antagligen så var fasföljden helt felaktig så att motorn helt enkelt gick baklänges, eller så var faserna delvis felkopplade, och då gick ju säkringen.

Idag så finns ju i princip bara tvättmaskiner med enfas för hushållsbruk och spisen i ett kök är totalt orelevant hur man kopplar faserna så länge nolla och jord är rätt kopplade?
svaret är ,att nödig kännedom , saknas hos gemene man
sen spelar det ingen roll om säkringen löses ut
den visar ju definitivt att den behövs. om det blir fel.

nollan och jord är två saker som många blandar ihop och inte ens har utrustning att kontrollera om tvivel uppstår.

Sida:


Skriv ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva ett svar.

 Logga in eller klicka här för att bli medlem